Imam Ahmad bin Hambal, Ulama Cerdas dan Rendah Hati

Bagi para umat Islam, mazhab adalah hal yang sangat penting mengenai hukum-hukum serta tata aturan beragama yang disusun oleh para ahli tafsir dan ulama. Diantara banyaknya ulama terdahulu yang menyebarkan ajarana agama Islam melalui kitab-kitab hadis, terdapat salah seorang ahli hadis sekaligus pendiri mahzab Hambali yang sangat terkenal bernama Ahmad bin Hambal. Ahli tafsir bernama…